Minder stress en meer ontspanning met het Enneagram

Dit is een herdruk van de TIOUW Nieuwsbrief #182 van dinsdag 3 maart 2009

Mijn werk behelst Neuro-Linguïstisch Programmeren (NLP) en het Enneagram. De reden dat ik voor deze twee methodes kies, is omdat ik zelf ervaren heb hoeveel je hieraan hebt. Ik leer andere mensen niets wat ik niet eerst op mijzelf met succes heb toegepast. Toch is er een tegenstelling tussen deze twee onderwerpen.

NLP gaat ervan uit dat je kan worden wat je wil en het Enneagram gaat ervan uit dat je vanaf je geboorte een persoonlijkheidstype bent voor de rest van je leven. Een ogenschijnlijke tegenspraak die ik in mijn boek “Onbeperkt Jezelf 2” oplos door te laten zien dat:
a) er binnen een Enneagramtype heel veel verandering mogelijk is
b) het Enneagram maar over een klein deel van je leven gaat, namelijk je persoonlijke stijl
c) je persoonlijke stijl precies is wat jou jou maakt en dat je dat niet wil veranderen.

Met andere woorden: het Enneagram vertelt je wat je moet doen met je leven en NLP vertelt je hoe je dat het beste en het meest effectief kan bereiken.

Een mooi voorbeeld hiervan is hoe elk Enneagramtype omgaat met stress en ontspanning. Binnen het Enneagram zijn alle types op een bepaalde volgorde aan elkaar verbonden. In het geval van stress neemt elk type de negatieve eigenschappen van het volgende type over. Bij ontspanning neemt elk type de positieve eigenschappen van het vorige type over. Op basis van het Enneagram kan je dus je eigen stressgedrag herkennen en stoppen door bewust je ontspanningsgedrag te doen. Hier is een overzicht van stress en ontspanning bij elk type:

Type 1, de Perfectionist heeft het drama en de emoties van de Romanticus tijdens stress, maar ontspant door de leuke dingen te doen en denken van de Levensgenieter.

Type 2, de Helper heeft de woede en agressie van de Baas tijdens stress, maar ontspant door de natuur en cultuur op te zoeken van de Romanticus.

Type 3, de Succesvolle Werker heeft de luiheid van de Bemiddelaar tijdens stress, maar ontspant door na te denken over risico's a la de Loyalist.

Type 4, de Romanticus heeft de overdadige emoties van de Helper tijdens stress, maar ontspant door hard en goed te werken zoals de Perfectionist.

Type 5, de Analist heeft het weglopen voor problemen van de Levensgenieter in tijden van stress, maar ontspant door de leiding te nemen en in actie te komen zoals de Baas.

Type 6, de Loyalist heeft de focus op status van de Succesvolle Werker tijdens stress, maar ontspant door mensen te helpen a la de Bemiddelaar.

Type 7, de Levensgenieter gaat narrig opruimen zoals de Perfectionist tijdens stress, maar ontspant door zich terug te trekken en een boek te lezen a la de Analist.

Type 8, de Baas trekt zich terug en schreeuwt hard “nu even niet” a la de Analist tijdens stress, maar ontspant wanneer hij sociaal wordt en mensen gaat helpen op de manier van de Helper.

Type 9, de Bemiddelaar gaat achterdochtig piekeren zoals de Loyalist tijdens stress, maar ontspant door te ondernemen en op de bottom line te letten a la de Succesvolle Werker.

Het moge duidelijk zijn dat het Enneagram je hier vertelt wat je moet doen om te ontspannen. Maar NLP met haar technieken om je goed te voelen, positieve beelden op te roepen en negatieve gedachten te stoppen, geeft je de meest effectieve manier om te stoppen met stress en meer ontspanning te krijgen.

Hieronder staan de mogelijkheden om de komende tijd met het Enneagram aan de slag te gaan samen met mij (uiteraard kan je ook een van de NLP Master Coaches bellen die online zijn en door mij zijn getraind in het Enneagram):

20 & 21 december 2016: Enneagram workshop in Rotselaar, België

29 januari 2017: Leiderschap met het Enneagram workshop in Amsterdam

17, 18 & 19 februari 2017: NLP & Enneagram weekend in Amsterdam

comments powered by Disqus
NLP Master Coach BV

eMail: joost@tiouw.com

Postbus 134
1230AC LOOSDRECHT
Over ons

Zoek op de website..